LOGIN

 

 

تست پرتونگاری صنعتی

Radiographic Testing

 

   تست پرتونگاری صنعتي(RT)  يکي از پرکاربردترين روش های تست های غیر مخرب است که برای آشکارسازی نقص ها و ناپیوستگی های داخلی، مثلا عیوب صفحه ای و حفره های گازی قطعات کوچک و بزرگ، تغییر ترکیبات در مواد و ضخامت سنجی فلزی و.. استفاده می شود و برای بازرسی انواع اتصالات و تست کیفیت و عیوب قطعات ریخته گری شده و ... به کار می رود. این تست، توسط اشعه های ایکس و گاما انجام می گیرد و از خاصیت تفاوت در جذب و عبور اشعه از فلزات مختلف بهره گرفته و آشکارسازی بر روی فیلم مخصوص صورت می گیرد، این فیلم ها نیاز به تفسیر دارند که توسط کارشناسان مجرب که آموزش های کافی را گذرانده اند انجام می گیرد.

 

 شرکت فنی مهندسی آتیه پرتو آرشا، با بهره گیری از اساتید مجرب دوره فوق را برگزار می کند و در پایان این دوره، مدرک بین المللی  ISIRI/ISO 9712 Level I&II  سازمان انرژی اتمی کشور صادر می گردد.

 

 

 ISIRI/ISO 9712 Level I&II

دریافت فایل اطلاعات دوره